อินทิกริตี้เอเชียจัดเตรียมชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการติดตั้งและใช้งานระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบนตามมาตรฐาน ISO 37001.

นอกเหนือจากการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแล้ว Integrity Asia ยังมีกล่องเครื่องมือที่พร้อมใช้งานสำหรับการนำระบบไปใช้.

กล่องเครื่องมือนี้ประกอบด้วยดิจิตอลโซลูชันที่พร้อมที่จะนำไปใช้งานเร่วมกับขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานของลูกค้าซึ่งรวมถึง: การคัดกรองการจ้างงานตามนโยบายการสรรหาผ่านแอพพลิเคชั่นการคัดกรองออนไลน์ Prisma การคัดกรองตรวจสอบผู้ขาย ซึ่งรวมถึงการขึ้นทะเบียนผู้ขาย แบบสอบถามการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการตรวจสอบผู้ขายผ่านแอพพลิเคชั่น Know Your Vendor ออนไลน์รวมถึงระบบการแจ้งเบาะแสที่ให้ช่องทางการรายงานภายในหน่วยงานที่หลากหลาย.